Day: February 22, 2019

มารู้จักเครื่องฟองอากาศให้มากขึ้น ก่อนไปเลือกซื้อกันมารู้จักเครื่องฟองอากาศให้มากขึ้น ก่อนไปเลือกซื้อกัน

Credit : ipowergo ก็ช่วงนี้ฝุ่นละอองในอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นที่มีขนาดเล็กเกินว่า 2.5 ไมครอน หรือที่เราเรียกว่า ฝุ่น 2.5 PM นั้นเกินค่ามาตรฐาน ทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายกับผู้ที่สูดดมเข้าไป โดยเฉพาะกับผู้ที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว ยิ่งเป็นส่งผลเสียต่อร่างกายได้มากกว่าคนปกติทั่วไป มารู้จักวิธีการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศอย่างถูกวิธีกัน เครื่องฟอกอากาศไม่ได้มีไว้แค่กรองฝุ่น หลายคนมักจะเข้าใจผิดและแห่กันไปซื้อเครื่องฟอกอากาศโดยที่คิดว่ามันมีไว้สำหรับกรองฝุ่นPM 2.5 แต่ว่าความจริงแล้ว เครื่องฟอกอากาศนั้นถูกสร้างขึ้นมาสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ เพื่อปรับสภาพอากาศโดยการกรองเอาฝุ่นละอองที่น่าจะเกิดอันตรายกับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ อย่างเช่น ขนสัตว์ ไรฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ หรือในบางเครื่องนั้นก็ยังมีระบบการกำจัดเชื่อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสต่างๆที่เป็นอันตรายและติดมากับฝุ่นละอองในใอากาศ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี Credit :  [...]