Day: August 22, 2022

ร้านขายเต็นท์เดินป่า

ดูแลอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการแคมป์ปิ้งดูแลอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการแคมป์ปิ้ง

เมื่อใช้งานแล้วก็ต้องมีวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้อุปกรณ์แคมป์ปิ้งเหล่านี้อยู่กับเราไปนานๆ และเพื่อเป็นรักษาความปลอดภัยและเตรียมพร้อมก่อนที่จะเดินทางในครั้งต่อๆ ไปอีกด้วย ดังนั้นการดูแลรักษาอุปกรณ์แคมป์ปิ้งจึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆเลย แต่คนเรามักจะมองข้ามตรงจุดนี้กันไปหมด มาเริ่มต้นดูแลรักษาอุปกรณ์แคมป์ปิ้งกันตั้งแต่วันนี้กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยและความพร้อมที่จะออกไปแคมป์ปิ้งในครั้งต่อๆไปกัน  หลังการแคมป์ปิ้งในทุกครั้งควรปฏิบัติดังนี้ 1.เก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน  ตรวจเช็คจำนวนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่เรานำไปจนครบทุกชิ้นว่าได้นำกลับมาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือไม่ วิธีนี้นอกจากจะช่วยให้ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ร้านขายเต็นท์เดินป่าใหม่แล้ว ยังช่วยให้ไม่หลงลืมอะไรไว้ในธรรมชาติเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับธรรมชาติบริเวณนั้นและคนอื่นๆ ที่อยู่ใกลๆได้อีกด้วย  2.ทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนเก็บของกลับ  ก่อนที่จะนำสิ่งของต่างๆ กลับมาด้วยควรล้างทำความสะอาด สิ่งของและอุปกรณ์เหล่านั้นให้สะอาดเท่าที่ทำได้ก่อนที่จะเก็บขึ้นมาบนรถเพื่อนำกลับมาที่บ้าน เพื่อที่จะช่วยให้คราบสกปรกหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดเชื้อโรคได้หลุดหายไปบ้าง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดียิ่งขึ้น  3.แยกอุปกรณ์ต่างๆ ในส่วนที่เปียกและส่วนที่แห้งออกจากกัน  ควรจะจับแยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อไม่ให้ปะปนกัน เพื่อป้องกันเชื้อโรคหรือความสกปรกต่างๆ แพร่กระจายออกไปหรือความชื้นแหละน้ำอาจจะทำให้อุปกรณ์ที่ต้องการความแห้งเสียหายได้ ดังนั้นเป็นการดีกว่าที่ป้องกันไว้ก่อน [...]