ดูแลอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการแคมป์ปิ้ง

ร้านขายเต็นท์เดินป่า

เมื่อใช้งานแล้วก็ต้องมีวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้อุปกรณ์แคมป์ปิ้งเหล่านี้อยู่กับเราไปนานๆ และเพื่อเป็นรักษาความปลอดภัยและเตรียมพร้อมก่อนที่จะเดินทางในครั้งต่อๆ ไปอีกด้วย ดังนั้นการดูแลรักษาอุปกรณ์แคมป์ปิ้งจึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆเลย แต่คนเรามักจะมองข้ามตรงจุดนี้กันไปหมด มาเริ่มต้นดูแลรักษาอุปกรณ์แคมป์ปิ้งกันตั้งแต่วันนี้กันเถอะ เพื่อความปลอดภัยและความพร้อมที่จะออกไปแคมป์ปิ้งในครั้งต่อๆไปกัน 

หลังการแคมป์ปิ้งในทุกครั้งควรปฏิบัติดังนี้

1.เก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน 

ตรวจเช็คจำนวนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่เรานำไปจนครบทุกชิ้นว่าได้นำกลับมาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือไม่ วิธีนี้นอกจากจะช่วยให้ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ร้านขายเต็นท์เดินป่าใหม่แล้ว ยังช่วยให้ไม่หลงลืมอะไรไว้ในธรรมชาติเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับธรรมชาติบริเวณนั้นและคนอื่นๆ ที่อยู่ใกลๆได้อีกด้วย 

2.ทำความสะอาดเบื้องต้นก่อนเก็บของกลับ 

ก่อนที่จะนำสิ่งของต่างๆ กลับมาด้วยควรล้างทำความสะอาด สิ่งของและอุปกรณ์เหล่านั้นให้สะอาดเท่าที่ทำได้ก่อนที่จะเก็บขึ้นมาบนรถเพื่อนำกลับมาที่บ้าน เพื่อที่จะช่วยให้คราบสกปรกหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดเชื้อโรคได้หลุดหายไปบ้าง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดียิ่งขึ้น 

3.แยกอุปกรณ์ต่างๆ ในส่วนที่เปียกและส่วนที่แห้งออกจากกัน 

ควรจะจับแยกออกเป็นส่วนๆ เพื่อไม่ให้ปะปนกัน เพื่อป้องกันเชื้อโรคหรือความสกปรกต่างๆ แพร่กระจายออกไปหรือความชื้นแหละน้ำอาจจะทำให้อุปกรณ์ที่ต้องการความแห้งเสียหายได้ ดังนั้นเป็นการดีกว่าที่ป้องกันไว้ก่อน ส่วนถ้าหากใครมีกล่องเก็บอุปกรณ์แคมป์ปิ้งที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายเต็นท์เดินป่าทั่วๆ ไปก็จะทำให้จัดเก็บได้ง่ายขึ้น 

4.จัดเรียงสัมภาระให้ดี 

ระมัดระวังอย่าให้เบียดหรืออัดกันจนทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เสียหาย ควรจัดสัมภาระทั้งหมดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนออกเดินทาง เพื่อไม่ให้ของต่างๆ เสียหายในขณะที่ขนย้าย 

จัดเก็บทุกอย่างให้เข้าที่

1.ทำความสะอาดและทำให้แห้ง 

ทำความสะอาดวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดทั้งหมด และทำให้แห้งเพื่อเตรียมเก็บในพื้นที่จัดเก็บให้เรียบร้อย ทั้งนี้ควรสำรวจความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยว่ามีชิ้นไหนชำรุดเสียหายบ้าง หากพบความชำรุดเสียหายควรไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการที่ร้านขายเต็นท์เดินป่ามาซ่อมให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนการเก็บรักษา 

2.จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย 

จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับการทำความสะอาดและการซ่อมแซมที่ดีแล้ว ให้เรียบร้อยเพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัย รวมไปถึงยังช่วยยืดระยะการใช้งานได้มากขึ้นด้วย 

3.นำออกมาตรวจเช็คเป็นระยะๆ 

หลังจากได้ทำการจัดเก็บเป็นที่เรียบร้อยมาเป็นเวลาพักใหญ่ แต่ก็ยังไม่ได้มีการเอาออกมาใช้งานอีกเลย ก็ควรที่จะขยับปรับเปลี่ยนตำแหน่งการเก็บรักษากันบ้าง เอาออกมาติดตั้ง เปิดดู ว่าอุปกรณ์ต่างๆ ยังอยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้หรือไม่หากพบว่าชำรุดก็ควรซ่อมแซมให้เรียบร้อย หรือหากเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาไม่แพงมาก เช่น ไฟตาแมว ก็ทิ้งไปจะดีกว่าหากต้องการใช้งานก็ไปซื้อใหม่ที่ร้านขายเต็นท์เดินป่าก็จะมีขายในราคาไม่แพง 

การนำอุปกรณ์มาใช้ในครั้งต่อไป 

  1. เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบและเพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้งานให้ครอบคลุม 
  2. ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่จะใช้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือไม่ หากเกิดการชำรุดหรือเสียหายควรซ่อมให้เรียบร้อย 
  3. เลือกซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่จำเป็นในร้านขายเต็นท์เดินป่าให้เรียบร้อยเพียงพอ 
  4. จัดว่าอุปกรณ์และสิ่งต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนการเดินทาง เพื่อป้องกันการหลงลืมและแตกหักเสียหาย